Centrum Bocheńska

Działka Centrum Bocheńska przez wiele lat była zajmowany przez pustostan – nigdy nieukończony hotel, który z biegiem lat zaczynał zamieniać się w ruinę. W 2015 roku Gmina Niepołomice podjęła decyzję o zakupie tego obiektu i przeznaczenie go na cele publiczne. Nową siedzibę znalazły tam: Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Biernata oraz Powiatowy Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Centrum Karier, Pogotowie Ratunkowe, Laboratorium Aktywności Społecznych – Open Space LAS. Bliskie sąsiedztwo Ośrodka Zdrowia oraz basenu sprawiły, że przy ulicy Bocheńskiej utworzyło się małe centrum lokalne Niepołomic.

Złożony program funkcjonalny obiektu stał się okazją do spojrzenia na otoczenie budynku jako na przestrzeń publiczną o bogatym potencjale do integracji mieszkańców odwiedzających to miejsce z bardzo różnych powodów. Poza tym zewnętrze budynku kontynuuje funkcje obecne wewnątrz budynku tworząc zewnętrzną czytelnię, miejsce spotkań i dyskusji, poczekalnię oraz foyer przestrzeni wystawowej.

Największym wyzwaniem projektowym było nadanie budynkowi nowej, bardziej współczesnej estetyki, która będzie w czytelny sposób informowała o funkcji budynku. Dobudowana została strefa wejściowa, która za pomocą cortenowej kolumnady oraz lustrzanego daszku w subtelny sposób gra z konwencją monumentalnej architektury instytucji publicznych. Wejście do przyziemia oraz na wyniesiony plac wejściowy zostały obsadzone bylinami, małymi krzewami, które izolują budynek od ulicy.

Aby osadzić budynek w jego otoczeniu w projekcie krajobrazu zdecydowano się na użycie dokładnie tych samych materiałów, które występują na fasadzie budynku – stali CorTen, stali malowanej proszkowo na kolor biały oraz thermo jesionu. Wszystkie barierki oraz płotki zostały wykończone siatką, dzięki czemu z biegiem czasu budynek powoli zarasta bluszczem, stając się coraz bardziej “związany” ze swoją działką.

Projekt: [winkle] grupa projektowa, www.winkle.pl
Zespół:  Eliza Biała, Piotr Baszyński, Agnieszka Maga Baryła
Lokalizacja: Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
Współrzędne: 50.030138, 20.221595
Zakres prac: Projekt modernizacji fasady i rozbudowy budynku, projekt zagospodarowania terenu, projekt wiaty na karetki, projekt małej architektury
Inwestor: Gmina Niepołomice
Wykonawca: Samson
Rok: 2015-2016
Zdjęcia: [winkle] grupa projektowa