Biblioteka w Niepołomicach

W 2014 roku Gmina podjęła decyzję o przeniesieniu Biblioteki Publicznej z pomieszczeń zajmowanych przez nią w Gimnazjum, do nowej lokalizacji, gdzie będzie mogła zająć większą powierzchnię, zaprojektowaną specjalnie dla ich potrzeb. Nowa siedziba miała się znaleźć w budynku Centrum Bocheńska, gdzie poza biblioteką zostały ulokowane liczne inne instytucje publiczne.

Wytyczne do projektu wnętrz nowej siedziby zostały wypracowane w trakcie warsztatów projektowych zorganizowanych z inicjatywy naszego zespołu. Warsztaty były prowadzone przez zespół złożony z architektów i psychologa środowiskowego a uczestniczyli w nich pracownicy biblioteki, „mali i duzi” użytkownicy biblioteki oraz przedstawiciele gminy (radni oraz referat inwestycji). W trakcie grupowych zadań oraz dyskusji udało się wypracować szereg założeń dla nowej przestrzeni biblioteki. Dzięki obecności wszystkich stron zaangażowanych w projekt wytyczne te były respektowane na wszystkich późniejszych etapach realizacji inwestycji. Przebieg oraz efekty warsztatów zostały zebrane w formie dokumentu pdf opublikowanego na stronie biblioteki.

Inspiracją do stworzenia projektu wnętrz z jednej strony było techniczne uwarunkowanie budynku: obiekt, który powstał jako hotel miał wiele okien do ziemi, które miały otwieraną jedynie górną część. Ta nietypowa właściwość pozwalała na stworzenia różnorodnych miejsc siedzących wewnątrz okien. Takie rozwiązanie z jednej strony dawało czytelnikom możliwość wygodnego obcowania sam na sam z książką a z drugiej stawało się “żywą reklamą” biblioteki wśród przechodniów, ośmielając ich do wejścia. “Okna do siedzenia” stały się motywem przewodnim całego wnętrza dodając  jednocześnie połączenia widokowe pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami. Cała biblioteka mimo bardzo intensywnego pokrycia regałami daje wrażenie przejrzystości i otwartości.

W swoich rozwiązaniach estetycznych każde kolejne pomieszczenie eksploruje rozpikselowane gradienty w różnych tonacjach  kolorystycznych. Każdemu pomieszczeniu został przypisana inna tonacja, która jest widoczna w elementach tapicerskich, okładzinach ściennych oraz w identyfikacji wizualnej.

Nowe wnętrza stały się narzędziem, które pozwoliło bibliotece poszerzyć swoją ofertę o działania, które wcześniej nie były możliwe – zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi, zajęcia komputerowe dla seniorów, spotkania z planszówkami, noce w bibliotece, regularne wystawy w Galerii na Schodach – i więcej. Równie ważne było to, że bibliotekarze od początku czuli się gospodarzami nowego obiektu i wiedzieli jakie możliwości im on daje w zakresie poszerzenia oferty działalności.

Projekt: [winkle] grupa projektowa, winkle.pl
Zespół:  Eliza Biała, Piotr Baszyński, Agnieszka Maga Baryła
Lokalizacja: Bocheńska 26, 32-005 Niepołomice
Współrzędne: 50.030138, 20.221595
Zakres prac: Projekt koncepcyjny, Projekt budowlano – wykonawczy, Projekty mebli
Powierzchnia: 800 m2
Inwestor: Gmina Niepołomice
Wykonawca: Samson
Rok: 2015-2017