Smarm algorithms experiment
New Warsaw Market

Główną ideą projektu NEW WARSAW MARKET jest wykorzystanie symulacji ruchu ludzi przy użyciu metody opartej o swarm algorithms do stworzenia nowego miejsca w centrum Warszawy, które będzie oferować alternatywną wobec licznie reprezentowanych w okolicy galerii handlowych, formę robienia zakupów oraz spędzania czasu wolnego. Miejsce to skupiałoby ulicznych sprzedawców z całego miasta pozwalając im na swobodne prowadzenie swojej dotychczasowej działalności – sprzedaż produktów prosto z aut –  w nowym , estetycznym i dostosowanym do ich potrzeb miejscu. Jednocześnie mieszkańcy zyskają nową przestrzeń publiczną, która w ciągu dnia funkcjonuje jako hala targowa, gdzie można zaopatrzyć się w świeże i różnorodne produkty, a wieczorem staje się centrum wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty, festiwale itp.

Pierwszym krokiem była analiza układów istniejących bazarów w Warszawie, a także innych miastach w Polsce. Pozwoliło to zaobserwować, że bazary w początkowej fazie swojego istnienia, gdy odbywają się jeszcze na świeżym powietrzu a nie w zadaszonej hali, bardzo często przyjmują formy, bardzo często przyjmują układy, które wcale nie są ortogonalną siatką. Można dostrzec, że te układy formują się z biegiem czasu. Na początku mamy trawę, która jest rozdeptywana przez chodzących po niej, od straganu do straganu, kupujących. W ten sposób powstają pierwsze ścieżki. W podczas kolejnych dni, sprzedawcy tak rozstawiają swoje stragany by znajdowały się na trawie, a ścieżki pozostały wolne. W ten sposób, z każdym kolejnym dniem, taki układ utrwala się i zapisuje w postaci wydeptanych ścieżek i plam trawy. W ten sposób można stwierdzić, że układ bazaru, w swojej wczesnej fazie, powstaje w wyniku emergencji.

To doprowadziło do pomysłu symulowania tego procesu i użycia uzyskanego układu do rozwinięcia go w projekt hali targowej. Zasady emergencji plac targowego zostały zapisane w formie algorytmu. Następnie algorytm posłużył do napisania aplikacji w środowisku Processing, która symuluje zachowanie ludzi w czasie zakupów na targowisku w oparciu o zasady sformułowane w <i>Steering behaviours for Autonomus Characters.</i> Do aplikacji wprowadzamy m. in. takie informacje jak obszar na którym ma znajdować się targowisko, lokalizacja wejść, rozmieszcze nie obszarów w których sprzedawane będą produkty z danej kategorii, np. owoce i warzywa, ubrania, meble itp. Wynikiem symulacji jest układ bazaru, czyli rozmieszczenie stoisk sprzedawców oraz układ ścieżek dla kupujących. Ta sama aplikacja może symulować generowanie układu targowiska dla różnych lokalizacji.

Wygenerowany układ został następnie użyty do rozmieszczenia kolumn oraz ukształtowania konstrukcji dachu w projektowanej hali. Cała geometria budynku została zapisana w postaci definicji w programie Grasshopper, co umożliwiło swobodne modyfikowanie wymiarów budynku i dostosowywanie go do różnych układów wygenerowanych przez symulację dla różnych lokalizacji targowiska, nadając w ten sposób temu narzędziu pewne cechy uniwersalności.

Zaprojektowany w ten sposób dach został następnie uzupełniony o dodatkowe elementy architektoniczne, takie jak schody, windy, taras widokowy, skatepark, toalety i pomieszczenia dodatkowe.

Wielofunkcyjna hala targowa. Projekt stanowi część pracy magisterskiej:
Swarm intelligence algorithm in generation of architectural designs
Lokalizacja: Al. Jana Pawła II/Al. Jerozolimskie
Współrzędne: 52.228877, 21.000345
Autor: Piotr Baszyński
Promotor: prof. nzw. dr arch. Jerzy Wojtowicz
Rok: 2013